Program Pětadvacítka

Rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ.  Zasíláme Vám přehledné informace o příspěvku a postup jak o něj požádat.

Kdy mám na příspěvek nárok?

Dosáhne na něj každý, kdo podniká na hlavní i vedlejší činnost, nesmí však být zároveň zaměstnaný. Příspěvek dostanete i v případě, že jste student do 26 let, jste spolupracující osoba, pobíráte invalidní nebo starobní důchod, pečujete o zdravotně postiženou osobu, jste na mateřské či rodičovské a podnikáním si přivyděláváte.

Na jaké období se příspěvek vztahuje a jaká je výše příspěvku?

Příspěvek se vztahuje na období od 12. března do 30. dubna 2020. Za každý den, kdy splňujete podmínky (uvedeno v odstavci výše) Vám náleží 500 Kč, což dá dohromady 25 000 Kč.

Musím příspěvek přiznat v daňovém přiznání?

Poskytnutý příspěvek nepodléhá dani z příjmu, takže se nemusí přiznávat.

Musím prokazovat, že mi klesly tržby v souvislosti s opatřením proti koronaviru?

Ne nemusíte prokazovat pokles tržeb.

Co udělat, abych peníze získal/a?

Na stránkách Finanční správy je k dispozici formulář, kterým žádost můžete podat. Formulář vyplňte v PDF, vytiskněte a podepište. Podepsaný formulář pošlete nascanovaný emailem na Finanční úřad, který je uveden ve formuláři. Formulář postačí vyfotit i mobilním telefonem, avšak tak, aby byl text čitelný. Do předmětu emailu uveďte „Žádost o kompenzační bonus pro OSVČ“.

Pokud máte datovou schránku, můžete žádost podat i přes datové schránky na svůj místně příslušný finanční úřad, kontakty jsou uvedeny zde.

Pokud disponujete elektronickým podpisem, můžete žádost podat bez nutnosti tisku. Vyplněnou žádost nahrajte jako obecnou písemnost a odešlete přes daňový portál.

Poslední možností je donést vyplněnou a podepsanou žádost do podatelny na váš místně příslušný finanční úřad, kontakty jsou uvedeny zde.

Kdy mohu o příspěvek požádat?

O příspěvek můžete již žádat nyní, až do 30. června 2020. Po tomto termínu vám nárok na příspěvek zaniká.

Kdy dostanu vyplacené peníze?

Dle vyjádření Finanční správy budou peníze odesílat neprodleně po podání vaší žádosti.

Autor: Ing. Kateřina Kaprasová

Pokud budete mít nějaké další dotazy nebo potřebovat poradit, ozvěte se nám na email dane.stavikova@email.cz nebo na tel. 774 706 974

Ing. Olga Šťavíková

zakladatelka​ daňové a účetní kanceláře Šťavíková