Program Antivirus

V následujících řádcích bychom Vás rádi informovali o možnosti čerpání státní podpory z programu Antivirus. Zasíláme Vám přehledné informace o programu a postup jak čerpat.

Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Úřad práce bude podporu vyplácet ve dvou režimech „A“ a „B“

režim „A“ karanténa a nucené uzavření provozu – pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy jako přímý důsledek opatření přijatých v souvislosti s koronavirem (zaměstnanci je nařízena karanténa a zaměstnavatel musí do vzniku nároku na nemocenské vyplácet náhradu mzdy nebo bylo zaměstnavateli nařízeno uzavření provozovny a zaměstnanci je vyplácena náhrada mzdy).

režim „B“ související hospodářské potíže – pokud zaměstnavatel vyplácí zaměstnancům náhradu mzdy jako následný důsledek opatření přijatých v souvislosti s koronavirem (zaměstnanci nemůže být přidělena práce, protože podstatná část zaměstnanců není zaměstnavateli k dispozici např. z důvodu karantény, nemoci či péče o dítě nebo došlo k omezení vstupů či k poklesu produkce).

Jaká je výše příspěvku?

V režimu „A“ výše příspěvku činí 80 % náhrady mzdy zvýšené o odvody, které zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance přitom činí 39 000,- Kč.

V režimu „B“ výše příspěvku činí 60 % náhrady mzdy zvýšené o odvody, které zaměstnavatel zaměstnanci vyplatil za dobu trvání překážek v práci. Maximální měsíční výše příspěvku na jednoho zaměstnance přitom činí 29 000,- Kč.

Požádat o příspěvek v rámci programu Antivirus můžete zde:

https://antivirus.mpsv.cz/

Autor: Ing. Kateřina Kaprasová

Pokud budete mít nějaké další dotazy nebo potřebovat poradit, ozvěte se nám na email dane.stavikova@email.cz nebo na tel. 774 706 974

Ing. Olga Šťavíková

zakladatelka​ daňové a účetní kanceláře Šťavíková