Zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob – jaké podklady si připravit?

Příjmy ze zaměstnání a OSVČ:

 • oboustranná kopie občanského průkazu,
 • rodné příjmení,
 • č. účtu pro případné vrácení přeplatku na dani,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů.

dále, pokud chcete v přiznání uplatnit:

 • kopii průkazu ZTP/P,
 • kopii rodného listu dítěte,
 • potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, že neuplatňuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě (platí i pro maminky na mateřské a rodičovské dovolené); u rozvedených rodičů je třeba doložit kopii rozsudku soudu o svěření dítěte do péče, příp. prohlášení,
 • potvrzení o přiznání dávky rodičovského příspěvku,
 • u dítěte staršího 18ti let originál dokladu o studiu,
 • prohlášení manžela/ky o tom, že nedosahuje příjmu 68 000 Kč, neuplatňuje zvýhodnění na vyživované děti, neuplatňuje odčitatelnou položku na úroky z hypotečního úvěru,
 • potvrzení příjemce daru o jeho výši a účelu,
 • smlouvu o hypotečním úvěru (stačí první listy), výpis z listu vlastnictví a každoročně potvrzení o výši zaplacených úroků (jen u nemovitosti používané pro bydlení rodiny poplatníka),
 • smlouvou o penzijním připojištění a každoročně potvrzení o zaplaceném pojistném,
 • smlouvou o soukromém životním pojištění a každoročně potvrzení o zaplaceném pojistném,
 • potvrzení předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů za školku.

Příjmy z podnikání, pronájmu:

 • podklady k příjmům a výdajům
 • IČO
 • Zdravotní pojišťovna – přehled o platbách za rok
 • ČSSZ – v.s. pro platbu pojistného, přehled o platbách za rok

Autor: Ing. Olga Šťavíková

Pokud budete mít zájem připravit přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ozvěte se nám na email dane.stavikova@email.cz nebo na tel. 774 706 974

Ing. Olga Šťavíková

zakladatelka​ daňové a účetní kanceláře Šťavíková