Manuál pro nového klienta

Zvažujete s námi spolupráci? V následujících řádcích Vás seznámíme, jak to u nás chodí, co si promyslet a jaké podklady si připravit, pokud přecházíte od jiné účetní. V takovém případě je výhodné navázat spolupráci před koncem roku a naplánovat přechod od 1. 1. Je to z toho důvodu, že účetnictví se uzavírá jednou za rok a každá účetní má své postupy, metody a také znalosti.

Jak předat doklady?

 • elektronickou formou – zaslat podklady na email/přes úschovnu nebo nahrát na sdílenou složku v google drive (to se nám výborně osvědčilo)
 • doručit fyzicky do schránky na doklady umístěné v Letňanech
 • cokoliv co lze importovat velmi uvítáme zaslané v elektronické formě – většinou jde o faktury vydané a banku (formát XML, GPC, lze i z XLS aj.)

Do kdy?

Doklady nám připravte na přelomu měsíce, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce.

Jaké doklady předávat?

Faktury vydané, faktury přijaté, pokladní účtenky, doklady k platbám hrazených firemní kartou, smlouvy se zaměstnanci a prohlášení zaměstnanců, smlouvy na pronájmy, úvěry, bankovní výpisy v elektronické a pdf verzi.

Jak doklady rozřídit?

Třídění dokladů můžete nechat na nás. Třídění a kopírování dokladů však zabírá velkou část naší práce a pokud bude dobře připraveno, šetří to Vaší peněženku. Doklady tisknuté na termotisku kopírujeme, aby vydržely po celou dobu zákonné archivace.

 1. hledisko třídění:
  • faktury vydané
  • faktury přijaté
  • pokladní doklady (malé účtenky) hrazené hotově
  • účtenky hrazené kartou z firemního účtu
  • banka
 2. a dále:
  • dle dodavatele
  • podle druhu nákladů – např. benzín/kancelářské potřeby/stavební materiál/občerstvení dát k sobě

U dokladů, kterých se to týká, upozorněte na případný poměr použití pro soukromé potřeby  nebo potřeby, které nesouvisí s podnikáním z důvodu krácení DPH a částečného uplatnění v dani z příjmů.

Doporučujeme zdůraznit nákupy, u kterých hrozí reklamace pro snadné vyhledání v budoucnu.

Pokud není zřejmé z popisu na dokladu, oč se jedná, uveďte prosím na doklad poznámku.

Pojištění

Daňový poradce je pojištěný pro případ škody, pokud by Vám při výkonu své práce nějakou způsobil.

Plná moc?

Generální plná moc znamená, že bychom mohli podávat všechny formuláře za Vás, přijímat dopisy a výzvy od finančního úřadu a komunikovat s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou a ČSSZ – tuto možnost doporučuji jako nejlepší.

Přiznání a hlášení lze zaslat elektronicky a můžete je podat také sami.

Budete účetnictví využívat pro potřeby rozhodování?

Promyslete si, jestli budete chtít zasílat kromě přiznání k DPH a závěrky také jiné výstupy z účetnictví a zda byste rádi náklady třídili z nějakého hlediska. Vítáme, když klienty zajímá, co se v účetnictví děje a neslouží jen jako základ pro výpočet daně.

Jaké doklady si připravit, pokud přecházíte od současné účetní?

Ujistěte se, že za každý rok máte následující výstupy z účetnictví a rok předchozí nasílejte s námi:

 • účetní deník za celý rok
 • inventuru účtů ke konci roku – nejdůležitější dokument při převodu účetnictví (zůstatky jednotlivých účtů jsou rozepsané po dokladech, které zůstatky tvoří)
 • stav pohledávek a závazků ke konci roku
 • závěrku (výkaz rozvaha, výsledovka, příloha k účetní závěrce)
 • přiznání k DPH, evidenci DPH, kontrolní hlášení
 • přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • podklady pro výpočet odpisů
 • přiznání k silniční dani
 • smlouvy (na nájmy, leasingové smlouvy apod.)
 • mzdová agenda – mzdové listy, prohlášení zaměstnanců, mzdové rekapitulace a smlouvy
 • příp. zálohu z účetního programu Pohoda

Autor: Ing. Olga Šťavíková

Budeme se těšit na případnou spolupráci. Pro více informací nás kontaktujte na email dane.stavikova@email.cz nebo na tel.  774 706 974.

Ing. Olga Šťavíková

zakladatelka​ daňové a účetní kanceláře Šťavíková