Kompenzační bonus SRO

V následujícím článku bychom Vás informovali o možnosti čerpání státní podpory pro společníky SRO, které postihla krize během koronaviru. Bonus je určen pro SRO, kteří omezili podnikatelskou činnost nad míru obvyklou.

Jaké jsou podmínky?

O kompenzační bonus může požádat fyzická osoba, která je společníkem SRO, která má nejvýše 2 společníky, které jsou fyzickými osobami. Nebo může o kompenzační bonus požádat společník SRO, jejímiž společníky jsou členové jedné rodiny.

Společnost, jejíž společník žádá o tento kompenzační bonus, musí mít obrat (tržby) za rok 2019 vyšší než 180 tis. Kč. SRO nesmí být v úpadku nebo v likvidaci, nesmí být nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou.

Žádat může každý společník, který splňoval podmínky k 12.3.2020, jen za jednu společnost, pokud by měl SRO více. Společník nesmí být současně zaměstnán u jiné společnosti, může však být zaměstnán u společnosti, které je i společníkem. Bonus společníka nelze kombinovat s bonusem OSVČ, lze žádat současně o ošetřovné.

Bonus náležící SRO je ve výši 500 Kč/den. Celkem lze čerpat částku až ve výši 44 500 Kč.

Za jaké období náleží bonus?

  • pokud SRO ve dnech 12. a 13.3. nebyla ve svém podnikání nijak omezena a k omezení došlo až od soboty 14.3.2020 popř. až od pondělí 16.3.2020, tak se pro účely bonusu považuje v měsíci březnu činnost za omezenou od 12. do 31.3.2020 – celkem tedy 10 000 Kč
  • pokud SRO byla ve svém podnikání omezena do poloviny dubna a od poloviny dubna již nijak omezena nebyla, tak se pro účely bonusu považuje v měsíci dubnu činnost za omezenou od 1. do 30.4.2020 – 15 000 Kč
  • pokud SRO byla ve svém podnikání omezena do 24.5. a od 25.5.2020 již nijak omezena nebyla, tak se pro účely bonusu považuje v měsíci květnu činnost za omezenou od 1. do 31.5.2020 – 15 500 Kč
  • pokud SRO byla ve svém podnikání omezena v měsíci červnu, tak se pro účely bonusu považuje v měsíci červnu činnost za omezenou od 1. do 8.6. – 4000 Kč

Jak mohu požádat?

  • nejjednodušší cestou je vyplnit žádost ve webové aplikaci Finanční správy
  • žádost za prvé období (12.3. – 30.4.) je možné podat do 29.6.2020, za druhé období do začátku srpna

Dále doplňujeme

Bylo potvrzeno přerušení evidence tržeb až do konce letošního roku.

Můžeme očekávat

Vláda chystá návrh pro zaměstnavatele, kteří nebyli postiženi koronavirem a udrželi si tržby a zaměstnanost. Navrhuje se odpuštění platby pojistného na sociální pojištění zaměstnavatele ve výši 24,8 % po dobu 3 měsíců (pojistné za červen, červenec a srpen). Podmínkou je, aby od měsíce března bylo propuštěno maximálně 10 % zaměstnanců a mzdy v porovnání s březnem nepoklesly o více než 10 %.

Dále prochází schvalováním možnost uplatnit v dodatečném přiznání za rok 2019 odhadnutou ztrátu za rok 2020. Maximální ztráta, kterou půjde uplatnit je 30 mil Kč.

Autor: Ing. Kateřina Kaprasová, Ing. Olga Šťavíková

Pokud budete mít nějaké další dotazy nebo potřebovat poradit, ozvěte se nám na email dane.stavikova@email.cz nebo na tel. 774 706 974

Ing. Olga Šťavíková

zakladatelka​ daňové a účetní kanceláře Šťavíková