Daňové novinky od 1.7.2020

Souhrn

Od 1.7.2020 dochází k některým změnám v oblasti daně z nabytí nemovitosti, přeřazení některých služeb do snížené sazby DPH 10%, zpětné uplatnění daňové ztráty, změny v oblasti úhrady zálohy na silniční daň. Pro více informací prosím čtěte v jednotlivých článcích níže.

Změna sazby DPH u služeb

Od 1.7.2020 došlo k přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH v souvislosti s výskytem koronaviru, například u ubytovacích služeb. GFŘ na tuto změnu reagovalo a vydalo k tomu doplňující informace, které jsou k dispozici na stránkách Finanční správy.

Silniční daň

Silniční daň u vozidel s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny se sníží o 25 %. Změna se projeví zpětně už od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce zaplaceny.

Daň z příjmu

Podnikatelé i firmy získají možnost zpětně si uplatnit daňovou ztrátu u daní z příjmů fyzických a právnických osob (tzv. loss carryback). Nyní ji mohou uplatňovat až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že generují zisk. Nově ji budou moci umořit i za dvě zdaňovací období předcházející zdaňovacímu období, v němž ztráta vznikla. Pokud tedy vykážou za zdaňovací období roku 2020 daňovou ztrátu, budou si moci o tuto ztrátu zpětně snížit svůj základ daně za zdaňovací období let 2019 a 2018. Uplatnit daňovou ztrátu zpětně půjde už za zdaňovací období končící k 30. červnu 2020, a to v maximální výši 30 mil. Kč.

Plánuje se a čeká na schválení:

Daň z nabytí nemovitosti

Poslanci podpořili vládní návrh o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daň bude zrušena zpětně, přičemž rozhodující bude termín pro podání daňového přiznání. Pokud termín pro podání přiznání nastal 31.3.2020 či později, tak bude daň zpětně zrušena i v případě, pokud již byla přiznána a zaplacena.

Zrušení daně z nemovitosti musí nyní potvrdit Senát, který byl měl o zrušení jednat 22.7.2020.

Poslanci neschválili zrušení odpočtu z hypoték.

Implementační novela 

Na schůzi 22.7.2020 by měl Senát schválit tzv. implementační novelu, která obsahuje změny v oblasti DPH. Implementační novela přinese zpřísnění, a to konkrétně u neuvedení dodání zboží do jiného členského státu EU bude důvodem pro neuznání osvobození dodání zboží do jiného členského státu. Pokud ji Senát schválí, nabude účinnosti 1.8.2020 nebo 1.9.2020.

Paušální daň

V prvním čtení projednali poslanci tzv. paušální daň. Paušální daň znamená, že OSVČ s příjmy do 800 tis. Kč ročně, kteří nejsou plátci, by místo daně z příjmu fyzických osob a odvodů na sociální a zdravotní hradili jednu částku. Částka by pro rok 2021 měla činit 5 740 Kč měsíčně. Částka představuje součet daně z příjmu fyzických osob, minimální zálohy na zdravotní pojištění a o 15% navýšené minimální zálohy na důchodové pojištění.

Použité zdroje:

  1. https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/protikrizovy-danovy-balicek-prosel-podru-38713
  2. https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/sazby-dane/2020

Autor: Ing. Kateřina Kaprasová

Pokud budete mít nějaké další dotazy nebo potřebovat poradit, ozvěte se nám na email dane.stavikova@email.cz nebo na tel. 774 706 974

Ing. Olga Šťavíková

zakladatelka​ daňové a účetní kanceláře Šťavíková